Sorter etter:

BTV100. 100/100V 100VA/cl.0.5

SPENNINGSTRAFO
TVVFC100C100

BTV100. 100/110V 100VA/cl.0.5

SPENNINGSTRAFO
TVVFC100C110

BTV100. 1000/100V 100VA/cl.0.5

SPENNINGSTRAFO
TVVFD100C100

BTV100. 1000/110V 100VA/cl.0.5

SPENNINGSTRAFO
TVVFD100C110

BTV100. 1000:V3/100:V3V 50VA/cl.0.5

SPENNINGSTRAFO
TVVFH100G100

BTV100. 1000:V3/110:V3V 50VA/cl.0.5

SPENNINGSTRAFO
TVVFH100G110

BTV100. 100:V3/100:V3V 50VA/cl.0.5

SPENNINGSTRAFO
TVVFG100G100

BTV100. 100:V3/110:V3V 50VA/cl.0.5

SPENNINGSTRAFO
TVVFG100G110

BTV100. 110/100V 100VA/cl.0.5

SPENNINGSTRAFO
TVVFC110C100

BTV100. 110/110V 100VA/cl.0.5

SPENNINGSTRAFO
TVVFC110C110

BTV100. 110:V3/100:V3V 50VA/cl.0.5

SPENNINGSTRAFO
TVVFG110G100

BTV100. 110:V3/110:V3V 50VA/cl.0.5

SPENNINGSTRAFO
TVVFG110G110