Sorter etter:

BTV50. 100/100V 50VA/cl.0.5

SPENNINGSTRAFO
TVVEC100C100

BTV50. 100/110V 50VA/cl.0.5

SPENNINGSTRAFO
TVVEC100C110

BTV50. 1000/100V 50VA/cl.0.5

SPENNINGSTRAFO
TVVED100C100

BTV50. 1000/110V 50VA/cl.0.5

SPENNINGSTRAFO
TVVED100C110

BTV50. 1000:V3/100:V3V 25VA/cl.0.5

SPENNINGSTRAFO
TVVEH100G100

BTV50. 1000:V3/110:V3V 25VA/cl.0.5

SPENNINGSTRAFO
TVVEH100G110

BTV50. 100:V3/100:V3V 25VA/cl.0.5

SPENNINGSTRAFO
TVVEG100G100

BTV50. 100:V3/110:V3V 25VA/cl.0.5

SPENNINGSTRAFO
TVVEG100G110

BTV50. 110/100V 50VA/cl.0.5

SPENNINGSTRAFO
TVVEC110C100

BTV50. 110/110V 50VA/cl.0.5

SPENNINGSTRAFO
TVVEC110C110

BTV50. 110:V3/100:V3V 25VA/cl.0.5

SPENNINGSTRAFO
TVVEG110G100

BTV50. 110:V3/110:V3V 25VA/cl.0.5

SPENNINGSTRAFO
TVVEG110G110