Til toppen

Type 2

Type 2 (Mellomvern): Er et overspenningsvern med normal avlederkapasitet. Denne beskytter mot indirekte effekt av lyn og koblingsoverspenninger. Brukes som hovedvern i områder med liten hyppighet av overspenninger, eller som mellomvern etter et hovedvern. Brukes til IT, TT- og TN-nett.Type 2 er det vernet som oftest benyttes som beskyttelse i normale installasjoner. Beskytter mot 8/20 µs impulsstrøm.

Fra og med 1. juli 2010 ble det påbudt å installere overspenningsvern i alle nybygg og ved rehabilitering av eksisterende anlegg!

Viktig når man skal velge overspenningsvern: 

I AC-systemer skal høyeste varige driftsspenning, Uc, for et overspenningsvern være > verdiene spesifisert i NEK400 534.4.4.3 Tabell 53C.

  • TT- og TN-Nett: minimum 1,1 x U0 som tilsvarer ≥ 253V
  • IT-nett: Primærvern: Uc ≥ 350V. Sekundervern: Uc  440V

Når installasjonen er galvanisk tilknyttet et allment 230V IT-fordelingsnett, skal høyeste varige driftspenning, Uc, for et overspenningsvern Type 1 og/eller Type 2 være > 350V. For IT-installasjoner galvanisk adksilt fra et allment IT-fordelingsnett gjelder Tabell 53C.

NEK 534.4.6 På grunn av fare for brann ved havari av overspenningsvern tilknyttet et allment IT- eller TT-system uten distribuert felles beskyttelsesleder (for eksempel i luftstrekk), skal overspenningsvernet (Type 1 eller Type 2) i fordelingen beskyttes mot havari ved at:

1) overspenningsvernet plasseres i en egen kapsling av ikke-brennbart materiale i fordelingen, eller;
2) overspenningsvernet beskyttes av et forankoblet støtspenningsikkert tidsforsinket strømstyrt jordfeilvern (S-Type eller tilsvarende) med en merkeutløsestrøm ikke høyere enn 300mA, eller;
3) overspenningsvernet er konstruert slik at risikoen for havari og brann ved feil mellom høyspennings distribusjonsnett og jord er redusert til et minimum.

Derfor velger man et overspenningsvern med varistorer i serie med et gnistgap, slik at man oppfylle kravene i punkt 3)

Produktguide for Type 2

(klikk på varenummer for mer informasjon)

Distribusjonsnett Antall poler Tennspenning/Uc Varenr. u/meldekontakt Varenr. m/meldekontakt  
IT-nett          
1P for IT-nettet 1P 385V D952074 D952094  
Bakkekabel med distribuert PE-leder 3P 385V D952314 D952319  
Luftstrekk uten distribuert PE-leder 4P 385V D952311 D952316 Med gnistgap
For IT med integrert sikring 1P 440V n/a D952920 Med sikring
TT-nett          
1P for TT-nettet 1P 275V D952070 D952090  
Bakkekabel med distribuert PE-leder 3P 275V D952300 D952305  
For TT med integrert sikring 3P 275V n/a D952309 Med sikring
Luftstrekk uten distribuert PE-leder 4P 385V D952311 D952316 Med gnistgap
TN-C          
1P for TN-nettet 1P 275V D952070 D952090  
Bakkekabel med distribuert PEN-leder 3P 275V D952300 D952305  
For TN-C med integrert sikring 3P 275V n/a D952309 Med sikring
TN-(C)-S          
1P for TN-nettet 1P 275V D952070 D952090  
Tilførsel med både PE- og N-leder 4P 275V D952400 D952405  
For TN-(C)-S med integrert sikring 4P 275V n/a D952406 Med sikring

Koblingskjema for de forskjellige nettsystemene

Sorter etter: